فرش گل - بلژیک

2017-10-14 12:10:16 گردشگری و جذابیت های آن

هر دو سال یکبار در ماه آگوست، GRAND-PLACE شهر بروکسل به اقیانوسی از گل تبدیل میشود . گردشگران از اقصی نقاط دنیا برای تماشا به این مکان آمده  و از زیبایی های این رخداد استفاده میکنند.

به صورت خاص این رویداد در سال 2016 به جشن یکصد و پنجاهمین سال دوستی بلژیک و ژاپن اختصاص داشته و طراحی فرش گل این رخداد نیز ذر همین راستا انجام شده بود